Ολοκληρωμένες λύσεις Βιομηχανικού Αυτοματισμού με Λογικούς Ελεγκτές (PLC) & Απεικόνιση SCADA

Ιστορικό

H Automation Control δημιουργήθηκε από στελέχη της intellectron AE, εταιρείας με μακρόχρονη επιχειρηματική παρουσία στο χώρο της πληροφορικής καθώς και από τους σημαντικούς εκπρόσωπους της ελληνικής τεχνολογίας στον τομέα των αυτοματισμών (από το 1984).

Η εταιρεία υλοποιεί λύσεις για συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού που επιτρέπουν τηλεχειρισμό και τηλεμετρία εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαχείριση και εποπτεία τους μέσω συστημάτων Scada. Η στρατηγική της εταιρείας έχει σκοπό την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη με χρήση τεχνολογιών αιχμής, με την άριστη διαχείριση κόστους και χρόνου υλοποίησης καθώς και με την υψηλή αξιοπιστία και λειτουργικότητα χρησιμοποιώντας υλικο και λογισμικό υψηλής ποιότητας (Siemens, ΑΒΒ, Schneider Electric, Mitsubishi, Techno Trade, Wizcon Scada).

Οι παράγοντες που διασφαλίζουν την επίτευξη της στρατηγικής αυτής είναι η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας στην διαχείριση της υλοποίησης έργων και η άριστη γνώση της αγοράς και των διαθέσιμων τεχνολογιών. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας πραγματοποιείται με τη συνεχή συνεργασία με τον πελάτη καθώς και υποστήριξη του έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησης του, ακόμα και μετά την παράδοσή του.

 

Print Email