Ολοκληρωμένες λύσεις Βιομηχανικού Αυτοματισμού με Λογικούς Ελεγκτές (PLC) & Απεικόνιση SCADA

Τα έργα μας

H Automation Control έχει ολοκληρώσει πολλά έργα Αυτοματισμού, σας παραθέτουμε μερικά από αυτά:

Δ.E.Y.A. ΚΟΖΑΝΗΣ (Τηλεθέρμανση)

Σύστημα τηλεχειρισμού και τηλεένδειξης σταθμών με Scada. Το έργο αποτελείται από επτά αντλιοστάσια διασυνδεόμενα μέσω οπτικής ίνας, τέσσερα αντλιοστάσια μέσω VPN σύνδεσης, ένα αντλιοστάσιο διασυνδεόμενο με leased-line γραμμή μέσω ΟΤΕ και δέκα τοπικούς σταθμούς ελέγχου διαφορικής πίεσης διασυνδεόμενους με GPRS δίκτυο Sinaut (κινητής τηλεφωνίας). Το έργο υλοποιήθηκε με υλικό και λογισμικό Siemens (S7-400, S7-300, S7-200, s7-1200 και WinCC).

 

Δ.E.Y.A. ΚΟΖΑΝΗΣ (Ύδρευση)

Σύστημα τηλεχειρισμού και τηλεένδειξης σταθμών με Scada. Το έργο αποτελείται από δύο αντλιοστάσια διασυνδεόμενα μέσω οπτικής ίνας, δύο αντλιοστάσια με ασύρματη επικοινωνία modem, εννιά γεωτρήσεις με modem γραμμής και πενήντα τοπικούς σταθμούς οικισμών με GPRS δίκτυο Sinaut (κινητής τηλεφωνίας). Το έργο υλοποιήθηκε με υλικό και λογισμικό Siemens (S7-400, S7-300, S7-1200 και WinCC).

 

ΔΕΗ (Μέση Τάση)

Σύστημα τηλεχειρισμού με απομακρυσμένους σταθμούς ελέγχου διακοπτών Μέσης Τάσης και Scada. Το έργο αποτελείται από 25 τοπικούς σταθμούς Μ.Τ. οι οποίοι επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου μέσω δικτύου GPRS (κινητής τηλεφωνίας). Το έργο υλοποιήθηκε με λογικούς ελεγκτές ΤΒΟΧ (Semaphore) και λογισμικό Scada Wizcon Supervisor.

 

Διυλιστήριο Νερού Θεσσαλονίκης

Το σύστημα αυτοματισμού αποτελείται από 22 Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC) της εταιρείας Telemecanique τύπου Micro & Premium με δίκτυο Modbus . Το Scada του έργου είναι της εταιρείας Wizcon Supervisor με υλοποίηση Ηot-Βackup για αδιάκοπη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης στον κεντρικό σταθμό ελέγχου είναι εγκατεστημένη Βάση Δεδομένων για την επεξεργασία όλων των σημάτων του σταθμού, την καταγραφή τους καθώς και την ωρομέτρηση όλων των καταναλώσεων για πληρέστερη παρακολούθηση λειτουργίας.

 

Δ.E.Y.A. ΝΕΣΤΟΥ (Ύδρευση)

Σύστημα τηλεχειρισμού και τηλεένδειξης απομακρυσμένων σταθμών με Scada. Το έργο αποτελείται από έξι τοπικούς σταθμούς διασυνδεόμενοι μέσω δικτύου Sinaut GPRS (κινητής τηλεφωνίας) με το κεντρικό αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΝ. Το έργο υλοποιήθηκε με υλικό και λογισμικό Siemens (S7-1200 και WinCC).

 

 

Print Email