Ολοκληρωμένες λύσεις Βιομηχανικού Αυτοματισμού με Λογικούς Ελεγκτές (PLC) & Απεικόνιση SCADA

Οι υπηρεσίες μας

H Automation Control μέσα από παρακολούθηση και συνεχή έρευνα της αγοράς φροντίζει στις υπηρεσίες της να παρέχει τεχνολογίες αιχμής στα συστήματά της. Προσφέρει στους πελάτες της την τεχνογνωσία, που βασίζεται στη μακρόχρονη γνώση, εμπειρία και συνεχόμενη επιμόρφωση των στελεχών της στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, στην Eλλάδα και το εξωτερικό, προτείνοντας πάντοτε τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις για τα προιόντα της. Τα στελέχη της εταιρείας είναι πιστοποιημένα, μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από την Microsoft, την Telemecanique (Group Scneider) και τη Siemens, όπου και αποτελούν τους βασικούς συνεργάτες της.
Οι υπηρεσίες της έχουν εφαρμογές στους παρακάτω τομείς:
  • Eγκαταστάσεις Βιομηχανικών Αυτοματισμών (μερική ή ολική)
  • Aυτοματισμούς Μηχανημάτων
  • Aυτοματισμούς & Τηλεχειρισμούς Αντλιοστασίων Ύδρευσης - Άρδευσης
  • Εγκαταστάσεις Βιολογικών Σταθμών
  • Eγκαταστάσεις Δυιλιστηρίων Νερού
  • Συλλογή - Διαχείριση Δεδομένων μέσω SCADA
  • Μετατροπή Υφιστάμενου συστήματος σε νέο
  • Συστήματα Τηλεχειρισμού & Τηλελέγχου
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης ενός έργου, από την προσφορά, τον σχεδιασμό και τη μελέτη του, τη θέση σε λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και την υποστήριξη μετά την υλοποίησή του.

Print Email